Arhive kategorija: Pneumatika

Pneumatski sistem

Pneumatski sistem je skup međusobno povezanih pneumatskih komponenti, čiji je zadatak da mehaničku energiju pretvori u pneumatsku energiju, a zatim tu energiju u odgovarajući rad.

U opštem slučaju, pneumatski sistem sastoji se od kompresorske stanice, pripremne grupe za vazduh, upravljačkih i izvršnih komponenti…

Rad pneumatskog sistema sastoji se u tome što kompresor mehaničku energiju pretvara u pneumatsku energiju (sabijen vazduh), koji se dovodi izvršnim elementima koji pneumatsku energiju pretvaraju u rad.

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Pneumatika