Mesečne arhive: decembar 2011

Ventili za pritisak

Ventili za pritisak su uređaji koji vrše regulaciju pritiska radnog fluida u hidrauličnim sistemima.
Izvode se kao:

 • ventili za ograničenje pritiska
 • ventili sigurnosti
 • prelivni ventili
 • redosledni ventili

Ventili za ograničenje pritiska
Ventili za ograničenje pritiska su ventili koji ograničavaju porast pritiska radnog fluida iznad zadate vrednosti, čime se zaštićuje sistem. Ventil je zatvoren, sve dok je sila pritiska opruge na radni element veća od sile pritiska radne tečnosti. Kada sila pritiska radne tečnosti prekorači određenu vrednost (obično je to 10-20 % više od nazivnog pritiska sistema koji se štiti). Kada se to desi sila na radnom elementu savlada dejstvo opruge, ventil se otvara i radna tečnost odlazi u rezervoar.

Ako je količina radnog fluida koja se odvodi dovoljna, pritisak u sistemu se neće povećati. Kada sila pritiska radne tečnosti opadne, radni element ponovo naleže na sedište.

Ovi ventili su pogodni za korišćenje kod malih i srednjih pritisaka. Kod velikih pritisaka ne bi bili pogodni za upotrebu, jer bi prečnik opruge i radni element, a samim tim i ventil, bili velikih dimenzija.

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Nepovratni ventili

Ventili su komponente hidrauličkog sistema kojima se upravlja sistemom, odnosno podešavaju se pritisak, protok ili sprečava prolazak radne tečnosti. Prema nameni dele se na:

 • ventile za pritisak,
 • ventile za protok i
 • nepovratne ventile

Nepovratni ventili stalno zatvaraju protok u jednom smeru, dok u suprotnom smeru ga ostavljaju slobodnim. Konstruktivno su izvedeni kao ventili sa sedištem, tako da u zatvorenom položaju nema curenje radne tečnosti. Element za zatvaranje može biti kuglica, konus, pločica ili membrana.

Ugradnja
Nepovratni ventili se ugrađuju tako što fluid ulazi ispod, a izlazi iznad zapornog tela. Ovde je naročito potrebno poštovati smer kretanja fluida kako pokazuje strelica na kućištu. Ugrađena opruga omogućuje montažu ventilu u bilo kom položaju.

 1. Kućište
 2. Sedište
 3. Vreteno
 4. Zaporno telo
 5. Zaptivač
 6. Opruga
 7. Poklopac
 8. Čep
 9. Zavrtanj

Princip rada
Pri proticanju tečnosti u smeru strelice, njen pritisak savladava silu opruge, odvaja element za zatvaranje od sedišta i omogućava protok. U suprotnom smeru zaporno telo naleže na sedište pod dejstvom sile opruge i sile pritiska radne tečnosti i ne dozvoljava protok.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Razvodnici sa sedištem

To su razvodnici gde se obustavljanje protoka vrši naleganjem radnog elementa (u obliku kuglice ili konusa i ređe u obliku tanjirića ili pločice) na sedište. Radni element se pomera naležući i odvajajući se od sedišta, čime se otvaraju i zatvaraju razvodni putevi. Pri naleganju radnog elementa na sedište, ostvaruje se hermetičko zatvaranje. Sedište razvodnika je termičko i fino obrađeno.

Vreme reagovanja razvodnika je veoma kratko. Već pri malom hodu radnog elementa dobija se pun protočni presek.
Razvodnici sa sedištem nisu osetljivi na nečistoću, dobro zaptivaju i imaju dug vek trajanja.
Mogu se konstruktivno izvesti kao:

 • razvodnici sa kuglicom
 • razvodnici sa tanjirićem

Razvodnici sa kuglicom su jeftini zbog jednostavne izrade. Primenjuju se u manje važnim slučajevima, kada nije potrebno ostvariti besprekorno zaptivanje. Prave se uglavnom, u izvođenju prikazanom na slici.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Pločasti razvodnici

Razvodni element pločastog razvodnika je u obliku ploče sa ukopanim kanalima za razvod radne tečnosti, po čemu je i dobio ime.
Prema kretanju radnog elementa dele se na:

 • translatorne (aksijalne)
 • obrtne

Pretežno se izvode kao 3/3 ili 4/3 razvodnici. U srednjem (nultom) položaju zatvoreni su svi priključci vodova. Veza se ostvaruje lučnim žlebovima u obrtnoj ploči, tako da žlebovi povezuju priključke P i B i priključke A i T.

Karakteristike:

 • jednostavne konstrukcije,
 • koriste se za niske i srednje pritiske,
 • nedostatak je veliko opterećenje radnog elementa usled pritiska radne tečnosti

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Klipni razvodnici

Radni element klipnog razvodnika je klip najčešće cilindričnog oblika, po kome je razvodnik i dobio ime. Klipni razvodnici mogu biti sa aksijalnim (translatornim) i sa obrtnim kretanjem klipa. Kod aksijalnih klipnih razvodnika klip sa prstenastim žljebovima je razvodni element koji svojim kretanjem u cilindru otvara i zatvara priključke za dovod i odvod radne tečnosti.

Na slici vidimo sledeće delove klipnog razvodnika: telo razvodnika, prstenasti kanali, upravljačka ivica, razvodni element – klip, opruga, mehanizam za aktiviranje.
Klip (razvodni element) je u srednjem (neutralnom položaju), čime su prstenasti kanali međusobno odvojeni pa nema protoka, odnosno potisni vod (P) je zatvoren. Ako se klip pomeri udesno, ostvariće se veza između kanala P i B, čime je omogućen prolaz radne tečnosti iz potisnog voda ka radnom cilindru sa jedne strane klipa. Istovremeno se ostvaruje veza između kanala A i T (rezervoar), čime je omogućen prolaz radne tečnosti iz radnog cilindra u rezervoar.

Aksijalni klipni razvodnici se najčešće koriste u praksi.
Karakteristike:

 • pouzdanost u radu na svim pritiscima
 • složena konstrukcija
 • visoka nabavna cena

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Razvodnici

Razvodnici su upravljački elementi, koji utiču na kretanje radnog fluida. Zaustavljaju ga, uspostavljaju ga ili mu menjaju smer.
Prema načinu aktiviranja razvodnici se dele na: ručne, mehaničke, hidraulične, pneumatske i elektromagnetne.
Prema načinu konstrukcije razvodnici se dele na: klipne, pločaste i razvodnike sa sedištem.
Prema broju priključnih otvora, razvodnici se dele na one sa dva, tri, četiri, pet i šest priključnih otvora.
Prema broju položaja uključivanja na dvopoložajne, tropoložajne i četvoropoložajne.
Oznaku razvodnika daje broj priključnih otvora i broj položaja uključivanja. Tako, na primer, razvodnik 5/2 ima pet priključnih otvora i dva položaja uključivanja.

Simboli razvodnika

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Membranske pumpe

Radni element membranske pumpe je membrana od gumiranog platna. Princip rada zasnovan je na ugibanju membrane, koja obavlja funkciju klipa.
Na slici su označeni sledeći delovi: (1) vazdušna komora; (2) distributivni centar vazduha – srce pumpe, mehanizam koji povećava ili snižava pritisak u vazdušnoj komori, odnosno otvara potisni ili usisni vod; (3) spoljni klip membrane; (4) unutrašnja membrana klipa – njen zadatak je da spreči kontakt vazduha i radne tečnosti; (5) kuglasti ventil – omogućava otvaranje / zatvaranje usisnog i potisnog voda; (6) sedište ventila; (7) potisni kolektor – olakšava radnoj tečnosti izlaz iz pumpe; (8) komora sa radnom tečnošću; (9) membrana; (10) usisni kolektor – omogućava radnoj tečnosti ulazak u pumpu;

Membranske pumpe rade na niskim pritiscima i imaju mali protok.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika