Mesečne arhive: novembar 2011

Pumpe (osobine i podela)

Pumpe su komponente hidrauličnog sistema koji dovedenu mehaničku energiju transformišu u energiju radnog fluida. Pri tom se uspostavlja kretanje radne tečnosti i povećava joj se pritisak.

Pumpe treba da imaju sledeće karakteristike:

  1. minimalnu masu i zapreminu,
  2. pouzdanost u radu,
  3. dug vek trajanja,
  4. dobar stepen iskorišćenja,
  5. da su jednostavne za održavanje,
  6. da nisu bučne pri radu i
  7. da imaju malu nabavnu cenu.

Radni element pumpe je deo koji usisava i potiskuje radnu tečnost, dok je radna komora prostor u pumpi u koji se usisava radnu tečnost. U zavisnosti od kretanja radnog elementa, pumpe se dele na:

  1. obrtne (zupčaste, krilne i zavojne)
  2. translatorne (klipne i membranske)
  3. Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Pneumatski sistem

Pneumatski sistem je skup međusobno povezanih pneumatskih komponenti, čiji je zadatak da mehaničku energiju pretvori u pneumatsku energiju, a zatim tu energiju u odgovarajući rad.

U opštem slučaju, pneumatski sistem sastoji se od kompresorske stanice, pripremne grupe za vazduh, upravljačkih i izvršnih komponenti…

Rad pneumatskog sistema sastoji se u tome što kompresor mehaničku energiju pretvara u pneumatsku energiju (sabijen vazduh), koji se dovodi izvršnim elementima koji pneumatsku energiju pretvaraju u rad.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Pneumatika

Multimedijalni sadržaji u nastavi

Sve veći i brži napredak tehnologije i nauke, utiče na život i rad čoveka, tako da nameće potrebu za promenom tehnologije obrazovanja. Pojava novih savremenih nastavnih sredstava i računara menja već postojeće odnose faktora u nastavi. Masovnije korišćenje računara u školama, dovelo je do upotrebe multimedijalnih programa za kreiranje elektronskih udžbenika sa tekstom, slikama i zvučnim animacijama, tako da učenici mogu samostalno, svojim individualnim tempom, da napreduju u savlađivanju nastavnih sadržaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Proteklih godina, multimedija se sve više koristi u školstvu. Mogućnost ujedinjenja više komponenti (teksta, grafike, zvuka, animacije i video zapisa) pomaže nastavnicima da prenesu znanje učenicima na jedinstven način. Više studija je pokazalo da interaktivna tehnologija ubrzava proces učenja, a razlozi su: trenutna interakcija i povratno dejstvo, lakše se usvajaju audio-vizualne informacije, individualizam …                                                                                                                                                                                          Ovim blogom želim da približim nastavne sadržaje iz predmeta Hidraulika i pneumatika, putem multimedijalnih sadržaja…

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika