Mesečne arhive: februar 2012

Hidraulički radni cilindri

Hidraulički radni cilindri su hidrulički motori kod kojih se radni element kreće translatorno-oscilatorno, a prema načinu dejstva delimo ih na:

  • jednosmernog i
  • dvosmernog dejstva

Zbog većih radnih pritiska i sila moraju biti robusnije konstrukcije, a javlja se i problem sa zaptivanjem. S obzirom da je radna tečnost ulje, javlja se i problem curenja ulja, pa je potrebno predvideti i odvod tog ulja.

Jednosmerni radni cilindri
su motori kod kojih se radna tečnost dovodi samo sa jedne strane klipa, potiskuje klip pri čemu se klipnjača izvlači i vrši rad. Povratak u početni položaj vrši se pod dejstvom opruge ili sopstvene težine.

Dvosmerni radni cilindri
su motori kod kojih se radna tečnost dovodi sa obe strane klipa, tako da hidrocilindar ima radni hod u oba smera. Za upravljanje dvosmernog radnog cilindra koriste se razvodnici i to 4/2 ili 5/2.

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Hidraulički motori

Hidraulički motori su izvršne komponente hidrauličkih sistema koji energiju fluida pretvaraju u mehanički rad. Zavisno od kretanja radnog elementa dele se na:

  • obrtne
  • translatorne

Konstrukcija obrtnih motora i pumpi je u osnovi identična, pa se uređaj često može prema potrebi koristiti kao pumpa ili motor. Hidromotori se prema konstrukciji dele na:

  • zupčaste
  • krilne
  • klipne
  • i zavojne

Zupčasti hidraulički motori
Radna tečnost pod pritiskom ulazi u motor i deluje na spregnute zupce zupčanika, usled čega se oni obrću. Gonjeni zupčanik povećava obrtni moment radnog zupčanika, koji se nalazi na radnom vratilu koje izlazi van kućišta motora. Radno vratilo vrši obrtno kretanje čime je dobijena mehanička energija, kojom može da se izvrši mehanički rad.

Zupčasti hidromotori rade na srednjim pritiscima, imaju veliki obrtni moment i dobar stepen iskorišćenja. Jednostavne su konstrukcije, malih masa i dimenzija.

Klipni hidraulički motori
Koriste se:

  • klipno-aksijalni i
  • klipno-radijalni motori

Radna zapremina ovih motora je obično konstantna, a može se izvesti i kao promenljiva. Maksimalni radni pritisak prelazi 300 bar-a, a mogu razviti i veliki obrtni moment (do M=32 kNm).

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika