Pločasti razvodnici

Razvodni element pločastog razvodnika je u obliku ploče sa ukopanim kanalima za razvod radne tečnosti, po čemu je i dobio ime.
Prema kretanju radnog elementa dele se na:

  • translatorne (aksijalne)
  • obrtne

Pretežno se izvode kao 3/3 ili 4/3 razvodnici. U srednjem (nultom) položaju zatvoreni su svi priključci vodova. Veza se ostvaruje lučnim žlebovima u obrtnoj ploči, tako da žlebovi povezuju priključke P i B i priključke A i T.

Karakteristike:

  • jednostavne konstrukcije,
  • koriste se za niske i srednje pritiske,
  • nedostatak je veliko opterećenje radnog elementa usled pritiska radne tečnosti
Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Klipni razvodnici

Radni element klipnog razvodnika je klip najčešće cilindričnog oblika, po kome je razvodnik i dobio ime. Klipni razvodnici mogu biti sa aksijalnim (translatornim) i sa obrtnim kretanjem klipa. Kod aksijalnih klipnih razvodnika klip sa prstenastim žljebovima je razvodni element koji svojim kretanjem u cilindru otvara i zatvara priključke za dovod i odvod radne tečnosti.

Na slici vidimo sledeće delove klipnog razvodnika: telo razvodnika, prstenasti kanali, upravljačka ivica, razvodni element – klip, opruga, mehanizam za aktiviranje.
Klip (razvodni element) je u srednjem (neutralnom položaju), čime su prstenasti kanali međusobno odvojeni pa nema protoka, odnosno potisni vod (P) je zatvoren. Ako se klip pomeri udesno, ostvariće se veza između kanala P i B, čime je omogućen prolaz radne tečnosti iz potisnog voda ka radnom cilindru sa jedne strane klipa. Istovremeno se ostvaruje veza između kanala A i T (rezervoar), čime je omogućen prolaz radne tečnosti iz radnog cilindra u rezervoar.

Aksijalni klipni razvodnici se najčešće koriste u praksi.
Karakteristike:

  • pouzdanost u radu na svim pritiscima
  • složena konstrukcija
  • visoka nabavna cena

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Razvodnici

Razvodnici su upravljački elementi, koji utiču na kretanje radnog fluida. Zaustavljaju ga, uspostavljaju ga ili mu menjaju smer.
Prema načinu aktiviranja razvodnici se dele na: ručne, mehaničke, hidraulične, pneumatske i elektromagnetne.
Prema načinu konstrukcije razvodnici se dele na: klipne, pločaste i razvodnike sa sedištem.
Prema broju priključnih otvora, razvodnici se dele na one sa dva, tri, četiri, pet i šest priključnih otvora.
Prema broju položaja uključivanja na dvopoložajne, tropoložajne i četvoropoložajne.
Oznaku razvodnika daje broj priključnih otvora i broj položaja uključivanja. Tako, na primer, razvodnik 5/2 ima pet priključnih otvora i dva položaja uključivanja.

Simboli razvodnika

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Membranske pumpe

Radni element membranske pumpe je membrana od gumiranog platna. Princip rada zasnovan je na ugibanju membrane, koja obavlja funkciju klipa.
Na slici su označeni sledeći delovi: (1) vazdušna komora; (2) distributivni centar vazduha – srce pumpe, mehanizam koji povećava ili snižava pritisak u vazdušnoj komori, odnosno otvara potisni ili usisni vod; (3) spoljni klip membrane; (4) unutrašnja membrana klipa – njen zadatak je da spreči kontakt vazduha i radne tečnosti; (5) kuglasti ventil – omogućava otvaranje / zatvaranje usisnog i potisnog voda; (6) sedište ventila; (7) potisni kolektor – olakšava radnoj tečnosti izlaz iz pumpe; (8) komora sa radnom tečnošću; (9) membrana; (10) usisni kolektor – omogućava radnoj tečnosti ulazak u pumpu;

Membranske pumpe rade na niskim pritiscima i imaju mali protok.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Klipne pumpe

Radni element klipne pumpe je klip koji se kreće translatorno oscilatorno, pri čemu usisava i potiskuje radnu tečnost. Radna komora klipne pumpe je prostor između čela klipa i cilindra. Klipne pumpe mogu imati jedan ili više cilindra, kao i mogućnost podešavanja protoka. Klipne pumpe se dele na aksijalne i radijalne. Kod aksijalnih klipnih pumpi cilindri su raspoređeni aksijalno, odnosno paralelno sa osom, dok kod radijalnih klipnih pumpi cilindri su smešteni radijalno u odnosu na rotor, a ose cilindra leže u istoj ravni.

Kod aksijalnih klipnih pumpi sa nagnutom pločom može da bude ugrađen mehanizam za zaokretanje nagnute ploče u odnosu na središnji položaj, čime se podešava protok.

Aksijalne klipne pumpe rade na srednjim i visokim pritiscima i imaju veliki protok. Male su im mase i zapremine po jedinici snage. Stepen iskorišćenja je veliki.

Radijalne klipne pumpe rade na srednjim i visokim pritiscima, a protok je manji nego kod aksijalnih klipnih pumpi. Stepen iskorišćenja je kao i kod aksijalnih klipnih pumpi, a masa i zapremina po jedinici snage su veće.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Zavojne (vijčane) pumpe

Zavojne (vijčane) pumpe su pumpe kod kojih su zavojnice potiskujući elementi. Obrtanjem jedne ili više spregnutih zavojnica stvara se pokretni radni prostor između zavojnica i kućišta.

Pogon se dovodi preko vratila, koje je čvrsto spregnuto sa zavojnicom. Radna tečnost zahvaćena međuprostorom između zavojnice i kućišta, prebacuje se sa usisne strane na potisnu stranu. Zavojne pumpe odlikuju se tihim radom, pouzdanošću i ne stvaraju pulsacije protoka. Mane su im što su složene izrade, što su dugačke, što ostvaruju niže pritiske i što su nepodesive. Primenjuju se češće u naftnoj industriji.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika

Krilne pumpe

Krilne pumpe su pumpe kod kojih su krilca potiskujući elementi, kojih najčešće ima od 10 do 12, a radna komora je prostor između krilaca, statora i rotora. Obrtanje pogonskog vratila prenosi se na rotor (2). Usled dejstva centrifugalne sile krilca (4) se izvlače iz rotora i prate unutrašnjost statora (1). Radna tečnost, zahvaćena iz usisnog voda (3) krilcima, prebacuje se u potisni vod (5).

Krilna pumpa: 1) stator 2) rotor 3) usisni vod 4) krilca 5) potisni vod

Krilne pumpe su jednostavne za izradu, rukovanje i održavanje. Rade na niskim i srednjim pritiscima i imaju veliki protok. Osetljivi su na udarne pritiske, koji mogu da polome krilca.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Hidraulika